XXVI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 listopada 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 362 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:42:41
Liczba odtworzeń: 426
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:211. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:252. Ustalenie porządku obrad.
14:253. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji.
14:284.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta)
14:335. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
15:146. Podjęcie uchwały ws. określenia warunków udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:217. Podjęcie uchwały ws. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023 (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:228. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości położonej w Miłomłynie przy ul. Twardej 20/3 na rzecz jej współwłaściciela (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:249. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2021 roku ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2410. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2021 roku (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2511. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2021 roku (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2512. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2021 roku(ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2613. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2714. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:2815. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Barlickiego (ref. Kier. Wydz. UMK)
15:5916.Podjęcie uchwały ws. podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Iławie (ref. Kier. Wydz. UMK)
16:3017. Podjęcie uchwały ws. ustalenie kierunków działania Burmistrza Miasta Iławy w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia programu „Iławska Karta Mieszkańca” (ref. Kier. Wydz.KS)
16:3418. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Iławy (ref. Kier. Wydz. PIM)
16:3519. Podjęcie uchwały ws. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (ref. Kier. OPPUiPR)
16:3920. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok (ref. Kier. OPPUiPR)
16:4021. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (Wspólnota)- (ref. Przew. KSWiP)
16:4122.Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Prezesa Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zarząd gospodarki lokalami
16:5623. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (Wiśniowa) (ref. Przew. KSWiP)
24.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu (ref. opiekun MRM)
16:5725. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie (ref. Przew. Komisji)
17:1426.Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/274/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zlokalizowanego w obrębie węzła integracyjnego przy dworcu PKP zrealizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie”
17:2327. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
17:3328.Wystąpienie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta- prezentacja wniosków Okrągłego Stołu
29. Wnioski mieszkańców Iławy.
17:4330. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17:4531. Komunikaty i oświadczenia.
17:4532. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.
pokaż cały porządek obrad