VIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 29 maja 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 485 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:36:10
Liczba odtworzeń: 516
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 06 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo
14.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
16.Zapytania i wolne wnioski
17.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad