Sesja Rady w dniu środa, 29 maja 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 362 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:25:53
Liczba odtworzeń: 384
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Rozpoczęcie Sesji.
13:062.Wręczenie Kombatanckiej Odznaki Jubileuszowej "Polska Niepodległa - 1918 - 2018" Burmistrzowi Miasta Bielawa Panu Andrzejowi Hordyjowi.
13:063.Wnioski do porządku obrad i ich rozpatrzenie.
13:064.Sytuacja mieszkaniowa w mieście - informacja Burmistrza.
13:265.Sytuacja mieszkaniowa w mieście - dyskusja.
13:326.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 42/2019 w sprawie skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.
13:347.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 47/2019 w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
13:358.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 48/2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielawa.
13:419.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 49/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.
13:4510.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 50/2019 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokosci opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
13:4711.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 51/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa.
13:4912.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 52/2019 w sprawie Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego.
13:5113.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 53/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
13:5214.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.
13:5315.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 55/2019 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego.
13:5316.Informacja Burmistrza Miasta o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście.
13:5417.Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13:5418.Informacja o działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.
14:1919.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych, Klubów Radnych oraz Burmistrza.
1.wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej do Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds.współpracy z organizacjami pozarządowymi
14:2020.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad