2020_09_28 - 28. sesja Rady [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 97 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:18:02
Liczba odtworzeń: 173
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:171.Otwarcie obrad sesji.
16:182.Stwierdzenie quorum.
16:213.Przyjęcie porządku obrad.
16:224.Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji.
16:245.Interpelacje i zapytania radnych.
16:556.Debata: Funkcjonowanie nowej bazy Spółki ROKBUS.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:561)w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rokietnica, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
16:582)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rejon ul. Pawłowickiej
16:593)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej
17:004)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Jesionowej i ul. Rokietnickiej
17:015)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej i ul. Ogrodowej
17:026)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoński
17:037)w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rokietnica
17:048)w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/372/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rokietnica
17:079)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020
17:0810)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 – 2036
17:1011)w sprawie: stanowiska Rady Gminy Rokietnica w sprawie przeznaczenia nieczynnej linii kolejowej 363 Rokietnica-Międzychód na ciąg pieszo-rowerowy
17:2212)w sprawie: powołania spółdzielni socjalnej
17:408.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:419.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4610.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:2711.Wolne głosy i wnioski.
18:2712.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

10 dni 4 godziny temu 17
10 dni 22 godziny temu 43
13 dni 22 godziny temu 28
13 dni 22 godziny temu 25
13 dni 22 godziny temu 26
13 dni 22 godziny temu 23
41 dni 19 godzin temu 70
41 dni 22 godziny temu 98
41 dni 22 godziny temu 57
Pokaż wszystkie transmisje