IX Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 29 maja 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 367 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:45:42
Liczba odtworzeń: 1047
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:062.Przedstawienie porządku obrad.
11:313.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów.
11:354.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12:335.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
12:356.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/475/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. zmienionej uchwałą nr XL/546/17 z dnia 11.10.2017 r., uchwałą nr XLVIII/630/18 z dnia 18.04.2018 r. oraz uchwałą nr LIII/711/18 z dnia 05.09.2018 r.
12:367.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:378.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:439.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
12:4610.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad