XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 9 października 2020 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 423 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:09:30
Liczba odtworzeń: 393
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2020
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów
3)w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
3.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad