XXIV Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 26 listopada 2020

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 297 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:27:27
Liczba odtworzeń: 333
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.
4.Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
a)informacja Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
b)sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
c)informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od listopada 2019 r. do października 2020 r.
5.Informacja o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID – 19 przedstawiona przez:
a)Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
b)Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
6.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIII sesji.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
b)podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
c)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
d)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
e)przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
f)poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 października 2020 r. o umiejscowienie stacji regionalnej kolei dużej prędkości Katowice – Ostrawa na terenie Wodzisławia Śląskiego.
g)odmowy poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 października 2020 r. o umiejscowienie stacji regionalnej kolei dużej prędkości Katowice – Ostrawa na terenie Wodzisławia Śląskiego
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Informacje bieżące.
11.Zamknięcie obrad XXIV sesji.
pokaż cały porządek obrad