Sesja Rady w dniu wtorek, 28 maja 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 197 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:34:20
Liczba odtworzeń: 492

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjecie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
5.Interpelacje.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany uchwały nr 223/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
8.Zapytania i wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje