XI sesja RG Ełk, 28 maja 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 368 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:27:43
Liczba odtworzeń: 448
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:032. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
13:043. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Ełk.
13:044. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
13:125. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
13:355a.Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Ełk za 2018 rok.
13:475b.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ełk za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (nr rob. 65/2019)
13:492) przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Mrągowo – Orzysz – Ełk (nr. Rob. 66/2019)
13:493) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 62/2019)
13:504) zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 63/2019)
5) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów Gminy Ełk w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Ełk (nr rob. 64/2019)
13:547. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
14:008. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
14:2910. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad