26.11.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XVIII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 324 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:56
Liczba odtworzeń: 396
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:171.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności
10:172. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porzadku obrad.
10:173.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 29.10.2020 r.
10:324. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:425.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych
6. Podjęcie uchwał:
10:45a)uchwała ws. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VII)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
10:48b)uchwała ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
11:02c)uchwała zmieniająca uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020
11:05d)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/129/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu
7.Rozpatrzenie skarg:
11:15a)skarga z dnia 23.09.20 r., nr OR.1510.7.2020 na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
11:19b)skarga z dnia 23.09.20 r., nr OR.1510.8.2020 na działalność Dyrektora PCPR w Brzegu
11:19c)skarga z dnia 27.10.20 r., nr OR.1510.9.2020 na działania Dyrektora II LO w Brzegu
11:19d)skarga z dnia 27.10.20 r., nr OR.1510.10.2020 na działania Dyrektora II LO w Brzegu
11:358. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
11:359. Zamknięcie obrad sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad