Sesja Rady w dniu czwartek, 5 listopada 2020 r.

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 243 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:41:27
Liczba odtworzeń: 355
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:291.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
11:362.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2020 - Nr XVI/165/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2019r.
11:403.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2020-2035.
11:434.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
11:455.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2020r. dotyczącej zaciągnięcia przez Gminę Iwanowice pożyczki długoterminowej.
11:476.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Iwanowice pożyczki długoterminowej.
11:497.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
11:518.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
11:589.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie.
11:5910.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12:0111.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarzadzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie i Iwanowice Dworskie w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn: „Modernizacja chodnika w ciągu DW 773 na odc. 120 km 0+810,63 - odc.130 0+080 w m. Iwanowice Włościańskie i Dworskie wraz z przebudowa pobocza i korektą odwodnienia pasa drogowego DW 773 w m. Iwanowice Dworskie na odcinku ok. 400 mb (odc. 130 km 0+290 - odc. 140 km 0+150)”
12:0212.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad