Sesja Rady w dniu wtorek, 24 listopada 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 300 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:25:36
Liczba odtworzeń: 475
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:043.Przyjęcie porządku obrad
16:054.Przyjęcie protokołu z sesji 27.10.2020
17:155.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:11a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:13b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:20c)pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości – projekt 3
16:20d)zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów służących kulturze fizycznej – projekt 4
16:21e)zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, które są zajęte na działalność gospodarczą, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia – projekt 5
16:22f)zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków – projekt 6
16:24g)zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie wydobycia wód leczniczych, termalnych i solanek – projekt 7
16:27h)obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 – projekt 8
16:30i)stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 – projekt 9
16:32j)stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 – projekt 10
16:34k)wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2021 – projekt 11
16:41l)przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla terenu działek nr 16/1, 16/2, 16/8, 16/11, 16/13 przy ulicy Poznańskiej oraz dla terenu działek nr 764/5 i 764/7 przy drodze krajowej nr 92 – projekt 12
16:44m)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku przy ulicy Dopiewskiej – projekt 13
16:45n)kupna działek w Lusówku – projekt 14
16:47o)kupna działki w Tarnowie Podgórnym – projekt 15
16:49p)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 16
16:54r)wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021-2025 – projekt 17
16:55s)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki nr 1259/32 i 1259/36 w Tarnowie Podgórnym – projekt 18
16:57t)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 267/4 w Lusowie – projekt 19
16:58u)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działek nr 1155/4 i 1154/4 w Tarnowie Podgórnym – projekt 20
17:14w)rozpatrzenia petycji o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami – projekt 21
17:246.Prezentacja projektu budżetu Gminy na rok 2021
17:447.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne w roku szkolnym 2019/2020
17:458.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
18:029.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:0310.Interpelacje i zapytania radnych
18:0411.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
18:2512.Wolne głosy, wnioski i informacje
18:2513.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje