VIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 maja 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 275 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:38
Liczba odtworzeń: 632
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Rozpatrzenie protestu mieszkańców sołectwa Jagodno wobec wyniku wyborów Sołtysa sołectwa Jagodno.
1)Stanowisko Komisji Rewizyjnej
2)w sprawie rozpatrzenia protestu mieszkańców sołectwa Jagodno wobec wyniku wyborów Sołtysa Sołectwa Jagodno
4.Rozpatrzenie skargi na działanie Sołtysa sołectwa Siedlec.
1)Stanowisko Komisji Rewizyjnej
2)w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa sołectwa Siedlec
5.Rozpatrzenie skargi na działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Siekierki.
1)Stanowisko Komisji Rewizyjnej
2)w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Siekierki
6.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wróblewo
2)w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn
3)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn
7.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad