XXI sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 października 2020 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 426 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:09:18
Liczba odtworzeń: 486
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:092.Przedstawienie porządku obrad.
15:103.Zatwierdzenie protokołu z XX sesji odbytej w dniu 15 września 2020 r.
15:124.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:265.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:326.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:417.Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych.
15:428.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice – Etap I w rejonie ulicy Gajowej.
15:469.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2026.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 r.
15:4912.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego ( dla Szpitala w Jastrzębiu – Zdroju).
15:5013.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15:5414.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
15:5415.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Pawłowicach.
15:5616.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
15:5717.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15:5818.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłowice.
16:0119.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice.
16:0220.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice.
16:0221.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
16:0822.Wolne głosy i wnioski.
16:0823.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad