X Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 24.05.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 367 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:47
Liczba odtworzeń: 411
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

07:071.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum.
07:082.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
07:43a)zmian w budżecie gminy Rogoźno na 2019 rok,
07:45b)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037,
07:48c)określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
07:54d)zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
07:54e)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - działki nr 1676/4, Rogoźno
07:544.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
08:025.Wolne wnioski i informacje.
08:026.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad