Sesja Rady w dniu czwartek, 23 maja 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 367 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:40:47
Liczba odtworzeń: 383
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:081.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
17:092.Informacje nt. porządku obrad.
17:093.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
4.Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
5.Informacje nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
17:38a)wydzierżawienia nieruchomości stanowiących teren plaży miejskiej w Margoninie,
17:44b)ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
18:419.Wolne głosy.
18:4110.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Margonin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje