XXIV Sesja Rady Powiatu Proszowickiego w dniu 17.11.2020

Rada Powiatu Proszowickiego
Czas publikacji: 5 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:06:20
Liczba odtworzeń: 58
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Proszowickiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Proszowickiego.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z działań podjętych przez Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na lata 2019-2020-2021 z prognozą finansową spłaty zobowiązań do roku 2036.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie XXIV sesji Rady Powiatu Proszowickiego.
pokaż cały porządek obrad