XXIV Sesja Rady Gminy Lisewo, 20 listopada 2020 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 6 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:27:48
Liczba odtworzeń: 75
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:321.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
08:332.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
08:353.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
08:40a)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok- (projekt nr 1);
08:46b)skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - (projekt nr 2);
08:49c)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Lisewo - (projekt nr 3).
08:596.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad