XXII Sesja Rady Gminy Białopole - 19.11.2020 cz.2

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 253 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:49:01
Liczba odtworzeń: 628
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółdzielnią Energetyczną Ziemi Chełmskiej na okres 30 lat umowy dzierżawy działki oznaczonej nr 438 położonej w Buśnie i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Białopole.
7.Omówienie raportu o stanie oświaty gminnej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10.Wolne wnioski i zapytania radnych.
11.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad