Sesja Rady w dniu czwartek, 29 października 2020 Cz. 1

Rada Miejska w Skale
Czas publikacji: 6 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:09:02
Liczba odtworzeń: 21
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
6.Informacja na temat opieki społecznej dotycząca realizacji zadań, wykorzystania środków.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Skała oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Barbarce, gmina Skała.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Aleja Jesionowa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użyczenie Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Skale ul. Szkolna 4,wchodzącym w skład zasobu komunalnego Gminy Skała.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Skała spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2020 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Skała
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu socjalnego w budynku komunalnym w Minodze nr 6/1, wchodzącym w skład zasobu komunalnego Gminy Skała.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury/ sprzetu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację w 2021 roku zadania drogowego na drodze wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Cianowice.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/165/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
20.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
21.Przyjęcie protokołu nr 23, 24 z obrad poprzedniej sesji.
a)Głosowanie za przyjęciem protokołu z Sesji nr 23
b)Głosowanie za przyjęciem protokołu z Sesji nr 24
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad