Sesja Rady w dniu czwartek, 5 listopada 2020 cz.2

Rada Miejska w Siechnicach
Czas publikacji: 168 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:00
Liczba odtworzeń: 164
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:151.Wnioski do porządku obrad.
08:172.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
08:243.Informacje i komunikaty Burmistrza.
09:344.Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
10:165.Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
6.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Siechnicach w związku z ogolnopolskimi protestami będącymi skutkiem wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 października 2020 roku (sygnatura arkt K 1/20
10:187.Interpelacje i zapytania radnych- w formie pisemnej.
10:188.Wolne wnioski - w formie pisemnej.
pokaż cały porządek obrad