Sesja Rady w dniu czwartek, 22 października 2020

Rada Miejska w Siechnicach
Czas publikacji: 69 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:39:57
Liczba odtworzeń: 68
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:051.Wnioski do porządku obrad
08:072.Zatwierdzenie protokołu XXX, XXXI sesji.
08:103.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
08:194.Informacje i komunikaty Burmistrza.
10:375.Funkcjonowanie ochrony zdrowia na terenie Gminy Siechnice w związku z epidemią COVID-19.
10:526.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za rok 2019. Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
7.Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
11:578.Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
12:009.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji na okaziciela serii A15. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
12:0210.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji na okaziciela serii B15. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
12:2711.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Opiniuje: Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
09:2512.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
09:5113.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
12:3114.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siechnice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic. Referuje: Burmistrz Siechnic. Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Klub Radnych Gmina Fair Play, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
15.Interpelacje i zapytania radnych- w formie pisemnej.
16.Wolne wnioski - w formie pisemnej.
pokaż cały porządek obrad