Sesja Rady w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 168 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:26:29
Liczba odtworzeń: 215
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie obrad XXIV sesji.
14:042. Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:043. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:054. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:065. Interpelacje i zapytania radnych.
14:066. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:077. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim za rok szkolny 2019/2020.
14:118. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:09a)w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obrębie Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż 3 lata
14:11b) W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.
14:119. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z realizacji uchwał Rady Powiatu Pisz.
14:1110. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:1511.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
14:1812.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów.
14:1813. Wnioski i oświadczenia radnych.
14:2814. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:2815. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Piskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje