XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 16 listopada 2020 r.

Rada Miejska w Mroczy
Czas publikacji: 7 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:31
Liczba odtworzeń: 36
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskie w Mroczy.
4.Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
5.Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał:
1)uchwała w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2038
2)uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok.
7.Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad