XXXII Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 18 listopada 2020 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 7 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:50:27
Liczba odtworzeń: 77
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:121.Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
11:122.Przedstawienie porządku obrad.
11:153.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21.10.2020r.
11:194.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11:245.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
11:256.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.
11:267.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów.
11:278.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
11:289.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcie w zamian udziałów.
11:2910.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI I/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11:3011.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
11:3912.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
11:4013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
11:4114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
11:4415.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm.
11:4816.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
11:5017.Ogłoszenia i informacje.
11:5018.Zakończenie sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad