Sesja Rady w dniu czwartek, 23 maja 2019

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 368 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 03:52:26
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:04IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:08II Wystąpienia zaproszonych gości.
10:10III Przyjęcie porządku obrad.
10:11IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 18 kwietnia 2019 r.
10:35V Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:40VISprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
13:06VIIInformacja o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.
13:47VIII Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
13:081.dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;
13:102.zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
13:143.zmiany nazwy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej oraz nadania statutu;
13:164.powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
13:365.zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
13:406.zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
13:477.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r.
13:50IX Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
13:50X Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Bielskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje