VII Sesja Rady Gminy w dniu poniedziałek, 20 maja 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 649 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:44
Liczba odtworzeń: 689
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:131.Otwarcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
17:132.Przyjęcie porządku obrad sesji.
17:233.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
17:234.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
17:275.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr VI/76/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
17:306.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wieliszew a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 – ulicy Modlińskiej w zakresie wykonania przebudowy istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową wraz z przebudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski.
17:317.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
17:338.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
17:379.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wieliszew nr V/73/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.
18:2610.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów - Reginów, gm. Wieliszew.
18:2611.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad