Sesja Rady w dniu poniedziałek, 20 maja 2019

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 320 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:44:49
Liczba odtworzeń: 406
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Raport o stanie powiatu
a)przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2018,
b)debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2018,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.
4.Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
a)przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,
b)przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu w roku 2018 wraz z informacją o stanie mienia powiatu,
c)przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2018,
d)stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
e)przedstawienie opinii RIO w Katowicach o uchwale Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f)podjęcie uchwał:
1)w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieurńsko-lędzińskiego za rok 2018,
2)w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bieruń.
6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
8.Informacje i oświadczenia radnych.
17:449.Zamknięcie X sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad