Sesja Rady w dniu wtorek, 3 listopada 2020

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 637 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:42
Liczba odtworzeń: 586
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:052.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:053.Interpelacje i zapytania.
15:144.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:145.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
15:327.Wolne głosy i wnioski.
15:338.Zakończenie XX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad