XXXI Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 września 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 160 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:16:29
Liczba odtworzeń: 179
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Grajewskim.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz wskazania Przewodniczącego,
b)w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
c)w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2019,
d)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
e)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad