IX Sesja Rady Gminy Lisewo, 15 maja 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 531 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:30
Liczba odtworzeń: 551
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
14:042.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
14:083.Zatwierdzenie porządku obrad.
14:094.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
14:215.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
6.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
14:257.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:261)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
14:282)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 – projekt nr 2.
14:293)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 rok – projekt nr 3.
14:304)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 4.
14:335)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie- projekt nr 5.
14:356)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo” - projekt nr 6.
14:367)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 7.
14:428)przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi -projekt nr 8.
15:019.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad