VIII Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 15 maja 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 247 dni 7 godzin temu
Dłuugość nagrania: 01:18:23
Liczba odtworzeń: 443
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:082.Przedstawienie porządku obrad.
11:093.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17.04.2019r.
11:184.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11:335.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta.
11:486.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Prezydenta Miasta Knurów dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Knurów.
12:027.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze usytuowanej w rejonie ulicy Jęczmiennej w Knurowie.
12:038.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/476/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017 r., zmienionej uchwałą nr XL/547/17 z dnia 11.10.2017r. oraz uchwałą nr XLVIII/631/18 z dnia 18.04.2018r.
12:059.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r., uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. oraz uchwałą nr XLVIII/633/18 z dnia 18.04.2018r.
12:0610.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
12:0711.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
12:0812.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1413.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1514.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1515.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1616.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1717.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
12:1818.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
12:2019.Informacje i ogłoszenia.
12:2020.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad