Sesja Rady w dniu wtorek, 27 października 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 321 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:43:34
Liczba odtworzeń: 560
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie sesji
16:052.Stwierdzenie quorum radnych
16:153.Przyjęcie porządku obrad
16:154.Przyjęcie protokołu z sesji 29.09.2020
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:33a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:33b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:42c)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach – projekt 3
16:42d)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górze, dla działek nr 146/12, 146/13, 146/14, 147 – projekt 4
16:46e)kupna działki w Tarnowie Podgórnym – projekt 5
16:50f)zmiany uchwały LXII/982/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 6
16:51g)zmiany uchwały XLI/645/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1872P – projekt 7
16:51h)zmiany uchwały XLI/649/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – projekt 8
16:53i)zmiany Uchwały nr L/769/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Letniskową – projekt 9
16:54j)zmiany Uchwały nr LXII/983/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Nad Miedzą – projekt 10
17:43k)uchwalenia statutu Sołectwa Baranowo – projekt 11
17:44l)uchwalenia statutu Sołectwa Batorowo – projekt 12
17:44m)uchwalenia statutu Sołectwa Ceradz Kościelny – projekt 13
17:45n)uchwalenia statutu Sołectwa Chyby – projekt 14
17:45o)uchwalenia statutu Sołectwa Góra – projekt 15
17:45p)uchwalenia statutu Sołectwa Jankowice – projekt 16
17:46r)uchwalenia statutu Sołectwa Kokoszczyn – projekt 17
17:46s)uchwalenia statutu Sołectwa Lusowo – projekt 18
17:47t)uchwalenia statutu Sołectwa Lusówko – projekt 19
17:47u)uchwalenia statutu Sołectwa Przeźmierowo – projekt 20
17:48w)uchwalenia statutu Sołectwa Rumianek – projekt 21
17:48x)uchwalenia statutu Sołectwa Sady – projekt 22
17:48y)uchwalenia statutu Sołectwa Sierosław – projekt 23
17:49z)uchwalenia statutu Sołectwa Swadzim – projekt 24
17:49aa)uchwalenia statutu Sołectwa Tarnowo Podgórne – projekt 25
17:50ab)uchwalenia statutu Sołectwa Wysogotowo – projekt 26
17:57ac)programu współpracy z organami pozarządowymi na 2021 rok – projekt 27
17:58ad)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą Podgórne – projekt 28
18:08ae)zmiany uchwały nr XIV/200/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 29
18:10af)rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 30
18:106.Informacja Wójta w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
18:117.Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
18:118.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
18:149.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:1510.Interpelacje i zapytania radnych
18:1511.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
18:4712.Wolne głosy, wnioski i informacje
18:4713.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje