Sesja Rady w dniu wtorek, 29 września 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 268 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 04:54:52
Liczba odtworzeń: 420
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:053.Przyjęcie porządku obrad
16:164.Wręczenie nagród sołectwom Gminy Tarnowo Podgórne, biorącym udział w Rankingu Sołectw
16:175.Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 25.08.2020r. i 8.09.2020
19:106.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:24a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:25b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:27c)poboru należności pieniężnych w drodze inkasa – projekt 3
16:56d)powołania spółdzielni socjalnej – projekt 4
17:01e)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Wąskiej (dz. nr 336/2 i część dz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13) położonych w Tarnowie Podgórnym – projekt 5
17:09f)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Batorowie, przy ul. Stefana Batorego –projekt 6
17:31g)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Rzemieślniczej i Magazynowej w Przeźmierowie – projekt 7
17:34h)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 8
17:36i)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 9
17:36j)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 10
17:38k)zamiany nieruchomości w Lusowie – projekt 11
17:40l)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 12
17:42m)nadania nazwy ulicy w Górze – projekt 13
17:43n)zmiany uchwały nr LX/506/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt 14
18:25o)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1/78 w Przeźmierowie – projekt 15
18:29p)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1266/42 w Przeźmierowie – projekt 16
18:32r)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działek 1068/14, 76/8 i 80/29 w Tarnowie Podgórnym – projekt 17
18:33s)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1 w Kokoszczynie – projekt 18
18:35t)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki 74 w Górze – projekt 19
18:37u)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 302/3 w Jankowicach – projekt 20
18:38w)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 372/1 w Chybach – projekt 21
18:39x)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 963/5 w Tarnowie Podgórnym – projekt 22
18:40y)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1110/1 w Tarnowie Podgórnym – projekt 23
18:42z)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działek 1323/15, 1369/31 i 1369/35 w Przeźmierowie–projekt 24
18:44aa)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki 1393/4 w Tarnowie Podgórnym – projekt 25
18:50ab)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 80/29 w Tarnowie Podgórnym – projekt 26
18:52ac)zmiany uchwały nr XIX/330/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 27
18:53ad)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – projekt 28
18:57ae)zmiany uchwały Nr XXII/377/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/324/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r. – projekt 29
19:00af)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2021-2022 – projekt 30
19:00ag)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2021-2022 – projekt 31
19:05ah)zmiany Uchwały Nr LVII/742/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 32
19:10ai)wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku - projekt 33
19:107.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za III kwartał 2020 roku.
19:108.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:409.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne podejmowanej w okresie międzysesyjny
19:5110.Interpelacje i zapytania radnych
19:5211.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:5512.Wolne głosy, wnioski i informacje
20:5513.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje