Sesja Rady w dniu wtorek, 27 października 2020 - wersja z napisami

Rada Gminy Redzikowo
Czas publikacji: 4 listopada 2020
Długość nagrania: 01:34:50
Liczba odtworzeń: 1686
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o wynikach z egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.
3. Informacja z oświadczeń majątkowych składanych na dzień 31 grudnia 2019 r.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
a)Przerwa
5. Podjęcie uchwał.
a) - Druk Nr 01- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2021 r.
b)- Druk Nr 02-w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.
c) - Druk Nr 03- w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
d) - Druk Nr 04- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk
e) - Druk Nr 05- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gałęzinowo, gm. Słupsk
f) - Druk Nr 06- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Redzikowo, gm. Słupsk
g) - Druk Nr 07-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino
h) - Druk Nr 08- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi
i) - Druk Nr 09 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Stanięcinie
j) - Druk Nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Stanięcinie
k) - Druk Nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach
l) - Druk Nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach
m) - druk Nr 13 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany przebiegu granic obrębów geodezyjnych Włynkowo i Włynkówko, na terenie gminy Słupsk - stanowiących obszar jednostek pomocniczych Gminy Słupsk
n) - Druk Nr 14 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Korzenica (osada), Miednik (osada) oraz Mirosławin (kolonia)
o) - Druk Nr 15 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn.„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka"
p) - Druk Nr 16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok
r) - Druk Nr 17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad