Sesja Rady w dniu den 9 maj 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 427 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:59
Liczba odtworzeń: 386
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:091.Otwarcie sesji.
12:102.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:113.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
12:124.Przyjęcie porządku obrad.
12:195.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
12:236.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
13:017.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
13:048.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
13:219.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
13:2210.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad