VIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 30 kwietnia 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 383 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:51:45
Liczba odtworzeń: 356
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:541.Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:582. Uchwalenie porządku obrad.
09:593. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:594. Interpelacje i zapytania radnych.
09:595. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:12a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
10:13b)przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
10:14c)przystąpienia do sporządzenia "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn"
10:17d) przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów–Kolonia – Strefa inwestycyjna”;
10:21e) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Kawęczyn;
10:23f)zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn;
10:29g)rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa o podjęcie niezwłocznych działań zwiazanych z budowa dróg asfaltowych wraz z odwodnieniem na odcinku 450 m (Głuchów (Borek) - Wilczków) oraz 600 m (Głuchów (Borek) - łąki)
10:34h)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień
10:437. Podjęcie uchwał w sprawach nadania statutu Sołectwa:
10:37a)Będziechów
10:37b)Chocim
10:37c)Ciemień
10:37d)Dzierzbotki
10:37e)Dziewiątka
10:38f)Głuchów
10:38g)Kawęczyn
10:38h)Kowale Pańskie
10:38i)Kowale Pańskie-Kolonia
10:39j)Leśnictwo
10:39k)Marcinów
10:40l)Marcjanów
10:40m)Marianów
10:40n)Marianów-Kolonia
10:41o)Milejów
10:41p)Młodzianów
10:41r)Nowy Świat
10:41s)Siedliska
10:42t)Skarżyn
10:42u)Stanisława
10:42w)Tokary Pierwsze
10:42x)Wojciechów
10:43y)Żdżary
11:118. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
11:139. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
11:1310. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:4211. Zapytania i wolne wnioski.
11:4312. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad