Sesja Rady w dniu 9 maj 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 384 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:14:34
Liczba odtworzeń: 483
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie VI sesji rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z V sesji.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6.Podjęcie uchwał:
a)zmieiającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad