XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 października 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 819 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:41:40
Liczba odtworzeń: 838
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o wyznaczeniu na rok 2021 podmiotu, w którym będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
7.Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Łasku na rok 2021 w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
3)ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości;
4)przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice";
5)przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026;
6)przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola Marzeńska;
7)przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa;
8)obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola Wężykowa;
9)przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położynych w miejscowości Grabno.
10)zmieniająca uchwałę Nr XV/120/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad