Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 24 kwietnia 2019

Rada Powiatu Sulęcińskiego
Czas publikacji: 109 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:10
Liczba odtworzeń: 196

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie obrad.
14:102.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
14:133.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
14:314.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14:425.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sulęcińskiego za rok 2018 wraz z rekomendacjami.
14:33b)w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/250/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2018-2022
14:35c)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2030.
14:42d)w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.
14:476.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sulęcińskiego.
14:527.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2018 powiatu sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14:538.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sulęcińskiego za rok 2018 wraz z rekomendacjami.
14:539.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Sulęcińskiego - najnowsze transmisje z obrad

140 dni 19 godzin temu 204
178 dni 1 godzinę temu 207
239 dni 1 godzinę temu 239
252 dni 23 godziny temu 269
260 dni 20 godzin temu 346
Pokaż wszystkie transmisje