Sesja Rady w dniu czwartek, 18 kwietnia 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 385 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:41
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie sesji.
11:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:143.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:204.Przyjęcie porządku obrad.
11:355.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
12:136.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2018 roku /sprawozdanie do wglądu w Informatorze esesji/.
12:257.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu za rok 2018 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej /sprawozdanie do wglądu w Informatorze esesji/.
12:348.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018 /sprawozdanie do wglądu w Informatorze esesji/.
12:369.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym jednego pomieszczenia w budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.
12:3910.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie międzygminnego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Przemyśl i Powiatem Przemyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej.
12:4211.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w pięcioletnie Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.
12:4312.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.
13.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
14.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
12:4815.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:4816.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
12:5217.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:5318.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad