XXX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2020

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 393 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 07:09:34
Liczba odtworzeń: 563
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:191.Otwarcie obrad sesji.
16:192.Sprawdzenie kworum.
16:223.Przedstawienie porządku obrad.
16:544.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:405.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020
18:066.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
18:077.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Osowicze, gmina Wasilków.
18:098.Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wasilkowie.
18:119.Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowodworcach.
18:1210.Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sochoniach.
18:5311.Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. na lata 2020-2024".
18:5512.Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XXIV/229/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
18:5713.Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Wasilków.
18:5914.Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagrodzenia inkaso.
19:0015.Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
19:0616.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
19:1917.Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID - 19.
19:3718.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
19:4219.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
20:0820.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji sołtysów w sprawie usprawnienia możliwości zabierania głosu przez sołtysów w trakcie sesji RM.
21:0121.Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
21:3522.Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
21:4023.Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
22:0024.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania drogi asfaltowej na odcinku ul. Żurawiej.
22:0525.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej we wsi Osowicze.
23:0926.Sprawy różne.
23:1027.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM.
23:1128.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM.
23:1229.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM.
23:1530.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad