Sesja Rady w dniu den 30 april 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 388 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:24:28
Liczba odtworzeń: 627
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:041.Otwarcie sesji.
12:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:053.Przyjęcie porządku obrad
12:064.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
12:065.Interpelacje.
12:366.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
13:337.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Chorzelach za 2018 rok.
14:138.Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Straży Pożarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele za 2018 rok
14:139.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok
14:3510.Informacja z realizacji zadań własnych i zleconych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach w roku 2018.
14:4211.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
15:1712.Podjęcie uchwał w sprawie
14:57a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032
15:03b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
15:08c)zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
15:06d)zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
15:10e)uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
15:11f)uchwalenia programu osłonowego „Systemu powszechnej samorządowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Chorzele”.
15:16g)rozpatrzenia wniosku rodziców dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Chorzelach na rok 2019/2020
16:0913.Zapytania i wolne wnioski.
16:0914.Zamkniecie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje