XXIII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 29 października 2020

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 760 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 05:10:59
Liczba odtworzeń: 832
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.
4.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5.Informacja o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID – 19 przedstawiona przez:
a)Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.
b)Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
6.Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2019/2020.
7.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
b)zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
c)udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finasowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
e)powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
f)powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
g)powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
h)powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
i)podziału Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
j)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
k)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
l)poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 września 2020 r. o przywrócenie i utrzymanie postoju IC Chopin w Wodzisławiu Śląskim.
m)poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 października 2020 roku o umiejscowienie stacji regionalnej kolei dużej prędkości Katowice - Ostrawa na terenie Wodzisławia Śląśkiego.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Informacje bieżące.
12.Zamknięcie obrad XXIII sesji.
pokaż cały porządek obrad