Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019r.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 433 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 1195:46:07
Liczba odtworzeń: 426
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 marca 2019 r.
4. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miejscowości i sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów.
5. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą za 2018 r.
6. Informacja o stanie dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwał :
a) Uchwała nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Solec nad Wisłą.
b) Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 –2024.
c) Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
d) Uchwała nr VIII/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
e) Uchwała nr VIII/64/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
8. Sprawy różne.
14:399. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad