Sesja Rady w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Powiatu Leszczyńskiego
Czas publikacji: 274 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:48:49
Liczba odtworzeń: 375
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:091. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:102. Przyjęcie porządku obrad.
14:113. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji w dniu 24 września 2020 roku.
14:194. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14:215. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. (DRUK NR 173)
14:236. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F.Ratajczaka – przebudowa dachów budynków Ośrodka etap II” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021 Ochrona Zabytków. (DRUK NR 174)
14:267. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (DRUK NR 175)
14:288. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (DRUK NR 176)
14:309. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do realizacji projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społecznie Podziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. (DRUK NR 177)
14:3310. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
14:3711. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie oraz zapoznanie się z informacją dotyczącą stopnia realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
14:5612. Interpelacje i zapytania radnych.
14:5613. Wolne głosy i wnioski.
14:5614. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:5615. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Leszczyńskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje