29.10.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XVII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 363 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:29:07
Liczba odtworzeń: 649
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:111.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:112.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:113.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 17.09.2020 r.
10:324.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:325.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10:406.Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego.
11:497.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
8.Podjęcie uchwał:
12:01a)w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
12:04b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,
12:05c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
9.Rozpatrzenie skarg:
12:05a)skarga z dnia 22.09.20 r., nr OR.1510.7.2020 na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
12:06b)skarga z dnia 23.09.20 r., nr OR.1510.8.2020 na działalność Dyrektora PCPR w Brzegu.
12:0710.Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
12:3411.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:3412.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad