Sesja Rady w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 121 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:42:56
Liczba odtworzeń: 258
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Miasta Bełchatowa. /Druk nr 1/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającego Uchwałę Nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Bełchatowa na dofinansowanie do zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli. /Druk nr 2/
5.Informacja dotycząca wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty „planistycznej” oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres: od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r. /Druk nr 3/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Bełchatowa – Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie. /Druk nr 4/
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. /Druk nr 5/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 6/
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 7/
10.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
b)Informacja o złożonych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
11.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad