Sesja Rady w dniu poniedziałek, 19 października 2020

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 941 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:11:07
Liczba odtworzeń: 945
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Informacja dotycząca funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej.
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2020 r.
6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
8.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
9.Informacje i oświadczenia radnych.
16:1310.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad