Sesja Rady w dniu środa, 28 października 2020

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 167 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:51:27
Liczba odtworzeń: 242
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie sesji,
15:042. Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:073. Przyjęcie porządku obrad.
15:074. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
15:085. Interpelacje.
15:236. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
15:247. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorzele w roku szkolnym 2019/2020.
15:258. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
15:28a)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
15:31b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
15:32c)zmiany uchwały nr 130/XVII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele na 2020 rok.
15:33d)zmiany uchwały nr 125/XVI/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Chorzele na 2020 rok,
15:35e)przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.
15:38f)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz.
15:5310.Zapytania i wolne wnioski.
15:5311.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad